Privacy

Algemene verordening gegevensbescherming

Je digitale omgeving moet net zo vertrouwd zijn als je huis. Daarom gaan wij zorgvuldig met jouw gegevens om en houden wij ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We doen ons uiterste best om zo transparant mogelijk te zijn over waarom we bepaalde gegevens van je vragen en wat wij daarmee doen. Wanneer er enkele onderwerpen niet helemaal duidelijk zijn, dan kan je altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Deze privacy verklaring is van toepassing op Do The Job.

Contactgegevens:

Transportweg 40
9645 KX Veendam
+3161 946 22 66

 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die Do The Job in verband kunnen brengen met jou. Je deelt persoonsgegevens met ons als je klant bij ons bent of contact met ons hebt. Hierbij kan je denken aan je voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, adres en woonplaats. Deze persoonsgegevens zijn essentieel om contact met jou te kunnen opnemen en te kunnen onderhouden.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Do The Job raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dothejob.nl, dan verwijderd Do The Job deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Do The Job verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om facturen op te maken en te versturen.
  • Om de juiste behandeling te kunnen geven.

Do The Job verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening. Daarnaast verwerkt Do The Job persoonsgegevens op grond van overeenkomsten, namelijk voor de levering van onze diensten. De gegevens zijn noodzakelijk voor het kunnen behandelen van klachten.

Bijzondere persoonsgegevens

Naast persoonsgegevens verwerk ik ook bijzondere persoonsgegevens. De gegevens die Do The Job verwerkt zijn:

  • Diagnoses
  • Fysieke en mentale gesteldheid

Bovenstaande gegevens verwerkt Do The Job om een zo goed mogelijk advies te kunnen uitbrengen. Het kan zijn dat het advies telefonisch plaatsvindt, maar dit kan ook plaatsvinden tijdens een consult, training of kennismakingsgesprek of bij het invullen van een vragenlijst.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Omdat jouw gegevens die ik bewaar medische gegevens zijn, is Do The Job volgens de wet verplicht deze gegevens 15 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Do The Job verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor het doorverwijzen naar een andere specialist of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Net als bijna iedere website maakt ook Do The Job gebruik van cookies om de website goed te laten functioneren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Do The Job maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies en die geen inbreuk maken op je privacy. De functionele cookies die Do The Job inzet is noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Ook maken wij gebruik van analytische cookies die wij inzetten om onze website te verbeteren. Deze analytische cookies zijn zo ingesteld dat deze geanonimiseerd zijn en niet herleidbaar zijn naar een individu.

Daarnaast maken wij ook gebruik van marketing cookies. Deze worden gebruikt om advertenties te kunnen tonen. Deze cookies worden gebruikt om te adverteren op websites zoals Facebook, om advertenties te tonen aan mensen die onze website eerder hebben bezocht. Dit kan betekenen dat wij advertenties kunnen tonen aan bezoekers die een bepaalde actie niet hebben uitgevoerd op onze website. Deze cookies kan je uitzetten via onze cookie melding. Ook kun je je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten verwijderen en te corrigeren. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Do The Job en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dothejob.nl. Hierbij moeten we wel opmerken dat het recht tot verwijdering niet mogelijk is, wanneer deze voor fysiotherapeutische doeleinden worden gebruikt.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Do The Job wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link

Jouw privacy is belangrijk voor Do The Job